Kuroba

KUROBA
Kuroba
Ga naar de inhoud
In 2012 kwam Bie Maes, een gedreven wijkbewoner aankloppen bij de toenmalige Battelse wijkraad met het voorstel een kunstproject op te starten. Omdat het een basistaak is van de wijkraad (nu team Battel) om het sociaal-culturele netwerk in de wijk voortdurend te stimuleren werd het voorstel unaniem aanvaard en werd beslist op het voorstel in te gaan. Snel bleek dat het project meer vereiste dan vergaderen en kunstenaars contacteren en werd de v.z.w. KUROBA opgericht. Deze omvat een directe verwijzing naar de regio:
KUnst ROnd BAttel

Het resultaat: sedert 2013 bestaat er in Battel en omgeving een tweejaarlijkse kunstroute die zowel wandelend, fietsend als autorijdend kan bezocht worden en die u laat kennismaken met verschillende kunstenaars. Zij ontvangen u in hun atelier of op een andere locatie langsheen de route waar u kan kennismaken met vele vormen van de beeldende kunst.

Ondertussen zijn de medewerkers van Kuroba bezig de 5de editie van de kunstroute 2021 voor te bereiden. De kerk van Battel kreeg een andere bestemming dus is er dit jaar geen gemeenschappelijke tentoonstellingsruimte.

Het vertrekpunt dit jaar vind je op de speelplaats van ‘School de Ark’ waar je een gratis routeplan kan ophalen.
Deze website gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen.
Terug naar de inhoud